top of page
elele

BURSLAR ve DESTEKLER

SJ EĞİTİM BURSU
bağış kanalları.png
PIERRE CAPORAL AR-GE BURSU
Pierre Caporal ArGe Bursu2.png
ÖZEL EĞİTİM BURSLARI
Özel Eğitim Bursları.png
ÖZEL DESTEKLER
Özel Destekler.png
DİĞER GENEL BURS ve DESTEKLER
Diğer Burs ve Destekler2.png
Çapa 1

SJ Eğitim Bursu

Çapa 2

Vakıf tarihçesinde yer aldığı üzere, 1870 Vakfının nüvesini oluşturan Şerpalar 2014 yılından Vakfın kuruluşuna dek geçen sürede “aralarından ayrılan arkadaşlarının adını yaşatmak için” Saint Joseph Lisesi’nde okuyan öğrencilere Mezunlar Derneği eliyle farklı ölçeklerde yedi adet eğitim bursu ve dört adet de özel destek sağladılar.

Kurumsallaşma adımıyla, 1870 Vakfı olarak devir aldığımız bu misyon çerçevesinde 2020-21 yılı içinde biri yeni olmak üzere üç öğrenciye Saint Joseph Eğitim bursu sağladık. 2021-22 Eğitim yılında, babaları da kardeşlerimiz olan ve başarılarıyla gururlandığımız son sınıf öğrencisi iki gencin sorumluluğuna ortak olmaya devam edeceğiz. Bu iki kişi dışında en az bir ya da iki burs daha vermeyi hedefliyoruz. Tabii ki amacımız bu bursların sayısını ve tutarını her yıl artırmak.

 

Bu bursların verilmesinde kullanılan fonlar Mütevelliler, Mütevelli Adayları ve Düzenli Bağışçılar tarafından her yıl düzenli olarak yapılan bağışlardan oluşuyor. Dolayısıyla ne kadar fazla mütevellimiz, mütevelli adayımız ve düzenli bağışçımız olursa bu burslar o oranda artabilir, büyüyebilir.

 

1870 Vakfı Mütevellisi, Mütevelli Adayı ve/veya Düzenli Bağışçı olma şartlarını öğrenmek için tıklayınız.

 

Saint Joseph Eğitim Bursuna katkı yapmak için kullanılabileceğiniz Bağış Kanalları için tıklayınız.

Pierre Caporal
Ar-Ge Bursu

Bazı Vakıf üyelerimiz ve Saint Joseph camiasının bazı diğer değerli mensupları, Saint Joseph Lisesi tarihinde çok önemli bir yer kaplayan eski okul müdürümüz Pierre Caporal’in 2021 yılında aramızdan ayrılması sonrasında, onun anısını yaşatmak için bir girişim başlatmak istediler. Bu esnada, dünya ve ülkemiz 2020 yılında başlayan Covid 19 salgınının etkisi altındaydı. Doğal olarak ilk akla gelen fikir sağlık alanında araştırma geliştirme faaliyetlerini destekleyecek bir fonun oluşturulması oldu.

Pierre Caporal Ar-Ge fonuna sitemizin Bağış Kanalları bölümünde yer alan kanallardan herhangi birini kullanarak katkı sağlayabilirsiniz.

Çapa 3

Özel Eğitim Bursları

Çapa 4

Vakıf çatısı altında, Vakıf üyelerinin bir kısmı ve/veya diğer gönüllüler tarafından özel burs fonları oluşturulabilir. Bu burs fonlarına adı yaşatılmak istenen kişinin/dönemin adı ve/veya bağış gönüllüsünün adı verilebileceği gibi belirli bir konu adı, kapsam, amaç vb. de eklemek mümkündür (SJ 1995 Eğitim Bursu, Ahmet Örnek Genel Eğitim Bursu vb.). Bu burslar için oluşturulacak fonlara yapılacak bağışlar yalnızca bu burslar için kullanılacaktır.

 

Bir kişinin, bir dönemin adıyla ve/veya konu adıyla anılacak Özel Eğitim Bursu oluşturmak için lütfen bizimle irtibat kurun.

Özel Destekler

Vakıf çatısı altında, Vakıf üyelerinin bir kısmı ve/veya diğer gönüllüler tarafından özel destek fonları oluşturulabilir. Bu destek fonlarına adı yaşatılmak istenen kişinin/dönemin adı ve/veya bağış gönüllüsünün adı verilebileceği gibi belirli bir konu, kapsam, amaç vb. de eklemek mümkündür. Bu özel destekler için oluşturulacak fonlara yapılacak bağışlar yalnızca bu burslar için kullanılacaktır.

 

Bir kişinin, bir dönemin adıyla ve/veya konu adıyla anılacak Özel Destek Fonu oluşturmak için lütfen bizimle irtibat kurun.

Çapa 5

Diğer Genel Burs ve Destekler

Vakıf yönetimi tarafından, SJ Eğitim Bursu ve Pierre Caporal Ar-Ge bursu dışında, bir kereye mahsus ya da sürekli burs ve destek fonları oluşturulabilir. Bu burs ve destekler için özel bağış kampanyaları düzenlenebilir ya da düzenli bağışların, genel bağışların ve özel bağışların bir kısmı bir öncelik planlaması çerçevesinde bu burs ve destek fonlarına aktarılabilir.

bottom of page