top of page
Kongre

KURUMSAL ÇATI

MÜTEVELLİLER
mütevelliler.png
ONURSAL MÜTEVELLİLER
onursal üyeler.png
YÖNETİM KURULU
organlar.png
VAKIF ÜYELERİ
bağışçılar.png
DENETİM KURULU
organlar.png
YÜKSEK DANIŞMA KURULU
yüksek danışma kurulu.png

Kurumsal Çatı

Çapa 1

Vakfın kurumsal çatısını Kurucu Mütevelliler, Doğal Mütevelliler ve Diğer Vakıf Üyeleri ile Vakfın organları oluşturmaktadır. Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Ayrıca, Vakıf amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek üzere Vakıf Üyeleri arasından veya dışarıdan katılımcılarla süreli ve süresiz Komiteler, Alt Komiteler ve Çalışma Grupları oluşturulabilir.

Mütevelliler

Çapa 2

Vakfın kurumsal çatısını Kurucu Mütevelliler, Doğal Mütevelliler ve Diğer Vakıf Üyeleri ile Vakfın organları oluşturmaktadır. Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Ayrıca, Vakıf amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek üzere Vakıf Üyeleri arasından veya dışarıdan katılımcılarla süreli ve süresiz Komiteler, Alt Komiteler ve Çalışma Grupları oluşturulabilir.

Vakıf Senedinde adları yazılı olup Mütevelli Heyeti üyeliği ömür boyu geçerli olan gerçek kişiler Kurucu Mütevellilerdir. Bunlardan herhangi bir nedenle eksilme olduğunda, kendilerinden sonra görev yapmak üzere belirledikleri ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan kişiler Mütevelli Heyeti’ne dahil olur.

Aşağıda yer alan dört kurum kurum, atayacakları birer temsilci vasıtasıyla ve Vakıf Mütevelli Heyeti onayı ile Doğal Mütevelli sıfatıyla Mütevelli Heyeti’nde temsil edilebileceklerdir.

  • İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi

  • Saint Josephliler Derneği

  • Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı

  • Union des Anciens des Ecoles Françaises de Turquie (Paris)

Vakfın tescilinden sonra, Vakfın amaçlarını benimsemiş, Vakfa “Mütevelli Yönetmeliği” ile belirlenen asgari çerçevenin üzerinde maddi, manevi katkı ve desteği sağlayan ve Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan gerçek veya tüzel kişiler Mütevelli olarak 1870 Vakfına Vakıf Üyesi olarak katılmaktadır.

Otuz beş yaşını doldurmamış Mütevelli Adayları tüm beş yıl boyunca “düzenli bağışçı ve mütevelli adayı” sıfatıyla, sadece yıllık katkı payı tutarında bir bağışta bulunmaları durumunda bu beş yılın sonunda ayrıca bir bağış, ödeme vb. yapmadan 1870 Vakfı üyesi olabilmektedirler. 2024 yılına özel olmak üzere yaş sınırı olmaksızın tüm kadın üye adaylarına bu imkân tanınmıştır.

Vakıf Kurucu Mütevellilerini tanımak için tıklayınız >>>

Vakıf Üyelerini tanımak için tıklayınız >>>

Onursal Mütevelliler

Çapa 3

Vakfın amaç ve hizmet konularında maddi, manevi katkıları olan gerçek ve tüzel kişilere, gerçek ve kurumsal bağışçılara Vakıf Mütevelli Heyeti’nin kararı ile “Vakıf Onursal Mütevellisi” sıfatı verilebilir.

Yönetim Kurulu

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından 2 (iki) yıl için gizli oyla seçilecek 7 (yedi) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5 (beş)’inin Mütevelli olması zorunludur.

Mevcut Yönetim Kurulu >>>

Çapa 4

Denetim Kurulu

Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup ayrıca her türlü denetime de açıktır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetince kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan, iki yıl için seçilecek 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

Mevcut Denetim Kurulu >>>

Çapa 5

Yüksek Danışma Kurulu

Vakıf Yönetim Kurulu, görev süresi ile sınırlı olmak üzere Yüksek Danışma Kurulu atayabilir. Kurulda, Mütevelliler, Onursal Mütevelliler, düzenli bağışçılar ve uzmanlıkları nedeniyle Vakıf çalışmalarına yön ve destek verebilecek kişiler yer alabilir.

bottom of page