top of page
handshakes

BAĞIŞ TÜRLERİ

DÜZENLİ BAĞIŞ
düzenli bağış.png
GENEL BAĞIŞ
genel bağış.png
ŞARTLI ve ÖZEL BAĞIŞLAR
şartlı bağış.png
ÖZEL GÜN BAĞIŞLARI
anma bağışı.png
HİBE ve VASİYET BAĞIŞLARI
HibeVasiyet Yoluyla Bağış5.png
Çapa 1
Çapa 2

Düzenli Bağış

Vakıf Kurucu Üyeleri, Mütevelliler, Mütevelli Adayları ile Vakıf Mütevellisi olmayan Şerpalar tarafından her yıl düzenli olarak yapılan ve öncelikle Saint Joseph Lisesi Eğitim burslarını sürdürmekte kullanılan, imkân verdiği ölçüde de Vakfın diğer amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmesine yönlendirilen bağışlardır. 2024 yılı için tavsiye edilen yıllık minimum düzenli bağış tutarı 9.600 TL’dir. (bağış kanalları için tıklayınız).

Düzenli bağış yapmak suretiyle Vakfın amaçlarına ulaşmasına destek olan kişilerin adları internet sitemizde yer almaktadır.

Çapa 3

Genel Bağış

Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmesine yardımcı olmak isteyen bir kişinin dilediği zaman ve dilediği tutarda katkı yaptığı barış türüdür. Genel bağışlar en çok ihtiyaç duyulan alanlara ve hizmetlere yönlendirilmekte, imkân verdiği ölçüde de (o yıl için toplanan tutara bağlı olarak) Vakfın gelirlerinin sürekli ve kalıcı olmasını sağlayacak şekilde değerlendirilmektedir. (bağış kanalları için tıklayınız).

Çapa 4

Şartlı ve Özel Bağışlar

Şartlı bağışlar, Vakıf amaç ve hizmet konularına uygun olmak şartıyla, bağışçısı tarafından belirlenen şekilde kullanılan bağışlardır (belirli bir öğrencinin eğitimi, bir kişinin tedavisi, bir projenin hayata geçirilmesi ya da noktasal herhangi bir destek ihtiyacı olabilir).

Özel Bağışlar, burs gönüllüsünün veya adı yaşatılmak istenen başka bir kişinin, dönemin, kurumun adıyla ve/veya belirli bir konu, amaç adıyla tanımlı olarak oluşturulmuş olan ve kullanım şekli belli özel burs/destek fonlarına aktarılan bağışlardır. (bağış kanalları için tıklayınız).

Özel Gün Bağışları

Çapa 5

Vefat eden yakınlarınız adına cenaze merasimi öncesinde veya sonrasında Taziye Bağışı; yakınlarınızın doğum, evlilik, işe başlama, terfi, mezuniyet ve bunun gibi önemli günlerinde Kutlama Bağışı; sizin için önemli olan bir kişiyi, bir olayı ya da bir olguyu andığınız günlerde ise Anma Bağışı yapabilirsiniz.

Bu bağışlar için düzenlenen özel birer sertifika ile bu kişilerin adlarını öğrencilerin eğitim yolculukları boyunca yaşatabilir, özel günleri ve olayları kalıcı kılabilir ve bu vesileyle Vakfın amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmesine katkı yapabilirsiniz.

Bu bağışları, dilerseniz Vakıf çatısı altındaki burs/destek fonlarından birine ya da Vakıf amaç ve hizmet konularına uygun olmak şartıyla kendiniz belirleyeceğiniz özel bir kullanım amacına yönlendirebilirsiniz. (bağış kanalları için tıklayınız).

Hibe ve Vasiyet Bağışı

Hibe veya vasiyet yoluyla genel ya da şartlı bağışta bulunabilir ya da dilediğiniz bir kişinin dönemin, kurumun adıyla ve/veya belirli bir konu, amaç adıyla tanımlı özel bir burs/destek fonu oluşturabilir ve bunun kullanım şeklini belirleyebilirsiniz (hibe ve vasiyet bağışıyla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçin).

Hibe seçeneğinde, bağış yapmak isteyen kişi sağlığında, sahibi olduğu herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı veya bir hakkı, vakfa şartlı veya şartsız olarak bağışlayabilir. Bu bağışı yaparken mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini bağışlayıp intifa (yararlanma) hakkını veya sükna (oturma) hakkını saklı tutabilir. Böylece mal veya hakkın sadece çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı hayatta olduğu müddetçe bağış yapan kişide kalır.

Vasiyet yönteminde, bağış yapmak isteyen kişi sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir malını (taşınır/taşınmaz mallar, bankadaki mevduat ve kıymetler) veya tüm mal varlığını Vakfa bırakabilir. Vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu sürece vasiyete konu olan mal varlığı üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanır ve vasiyeti yapan kişinin vefatından sonra hüküm ifade eder.

bottom of page