top of page
Tibet dua bayrakları

ŞERPALAR

“İnsan, adı son kez anıldığında ölür” sözünden ilham alan bir grup Saint Joseph Liseli, aralarından erken yaşlarda ayrılan arkadaşlarının adını anarak yaşatmak için 2014 yılında Saint Joseph Lisesi’nde okuyanlara burs vermek üzere ‘Şerpalar’ adıyla yola çıktılar. Altı eğitim–öğretim yılı boyunca (Vakıf çatısı altında kurumsallaşıncaya dek) kendi aralarında topladıkları tutarları Lise yönetiminin önerileri doğrultusunda belirlenen öğrencilerin eğitim ücreti olarak, Mezunlar Derneği aracılığıyla burs olarak aktardılar (bkz. Quartier dergisi Aralık 2015 sayısı).

Şerpa, aslında Nepal'in dağlık bölgesinde yaşayan etnik bir grubun adı. İsimlerini Tibet dilinde doğu anlamına gelen 'şer' ve halk-insan anlamına gelen 'pa' ekinden alıyorlar. Görevleri ise Everest'e tırmanmak için bölgeye gelen tüm dağcılara yardımcı olmak. Himalaya dağlarına tırmanmak isteyenlere genelde hep bir Şerpa eşlik ediyor.

 

1870 Vakfı, işte 2014 yılında doğan bu ‘Şerpa’ birlikteliğine dayanıyor. Bu birlikteliğin amacı kaybettikleri okul ve sınıf arkadaşlarını sistematik bir iyilik, fayda hareketi ile anmak, onların adını da yaşatarak yetişmekte olan yeni kuşaklarda dokunacakları hayatlara bir nebze ışık tutmak. Bu hareketin, Himalaya Şerpalarından farklı olarak herhangi bir karşılık beklemeksizin tamamen gönüllü olarak başlayan ve sürdürülen bir hareket olduğunu da hatırlatalım. 

İmzalar.jpg

Şerpaların bir kısmı kuruluş aşamasında Kurucu Mütevelli olmayı, bir kısmı da kuruluşu takiben Vakıf Üyesi (Mütevelli) olmayı tercih ettiler. Bir kısmı da Düzenli Bağışçı olarak bu amaca destek vermeye devam ediyorlar. 

 

Siz de 1870 Vakfı Vakıf Üyesi / Vakıf Üyesi Adayı veya Düzenli Bağışçısı olarak bu Şerpa hareketine katılabilir, öğrencilerin ve mezunların eğitim-öğretim ve mesleki nitelik geliştirmelerini maddi, manevi ve sosyal olarak destekleme, kolaylaştırma ve sağlık konusunda destekler, projeler geliştirme amacıyla çıkılan bu yolculuğun bir destekçisi olabilirsiniz.

bottom of page