top of page
img194.jpg

1870 VAKFI NEDİR?

KURULUŞ AMACI
kuruluş amacı.png
TARİHÇE
tarihçe.png
FAALİYET ALANLARI
faaliyet alanları.png
Çapa 1

Kuruluş  Amacı

Biliyoruz ki nitelik sınırlı bir kaynaktır; insanlığın ortak kullanımındadır ve toplumun zenginleşmesine ve yükselmesine zemindir. Nitelikli insan, dünyanın geleceğini şekillendiren unsurdur. Türkiye’mizin belirli becerileri olan her çocuğuna ve gencine fırsat vererek onları eğitmek, çağdaş dünyanın rekabet ortamında evrensel donanıma sahip, nitelikli bireylere dönüştürmek idealdir.

1870 Vakfı işte bu düşüncelerle öncelikle bu doğrultunun ve idealin kararlı bir destekçisi olabilmek için kuruldu.

 

1870 Vakfı’nın amacı, İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nde eğitim görenlerin ve/veya geçmişte İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nde eğitim görmüş olanların birinci derece yakınları öncelikli olmak üzere, öğrencilerin ve mezunların, eğitim hayatları ve kariyer geliştirme dönemlerinde eğitim-öğretimlerini ve mesleki nitelik geliştirmelerini maddi, manevi ve sosyal olarak kolaylaştırmak, bu kişilere yönelik hizmetler vermek, kültürel faaliyetlerde bulunmak, sağlık konusunda destekler geliştirmektir.

Çapa 2

Tarihçe

Saint Joseph Lisesi 1985 ve 1986 yılları mezunları, mezuniyetlerinden 25 yıl sonra da büyüyerek devam eden toplantılarında, aralarından erken denecek 20’li, 30’lu yaşlarda ayrılan arkadaşlarını anmak için bir ritüel oluşturmuştu. “İnsan adı son kez anıldığında ölür” sözünden yola çıkan bu ritüel çerçevesinde, toplanıp hasret giderdikten ve masalara dağıldıktan sonra aralarından ayrılan arkadaşlarının adlarını uygun şekilde anıyorlar ve böylece arkadaşlarını ”yaşatıyorlardı”.

Bu mezunlar daha sonra, aralarından erken ayrılan arkadaşlarını sistematik bir iyilik, fayda hareketi ile anmak ve yetişmekte olan yeni kuşaklarda dokunacakları hayatlara bir nebze ışık tutmak amacıyla Şerpalar adıyla yola çıktılar. Temel düşünceleri, özellikle ve öncelikle Saint Joseph Lisesi ’nde öğrenim görmekte olanlar için burs ve destek geliştirmekti. (bkz. Quartier dergisi Aralık 2015 sayısı).

 

1870 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı işte 2014 yılında başlayan bu Şerpa birlikteliğine dayanıyor.

Yaklaşık 60 kişilik bu grup 2020-21 eğitim yılına kadar farklı ölçeklerde 7 adet eğitim bursu, 4 adet de özel destek ile 11 Saint Josephli’nin hayatına dokundu. Zaman içinde, 1979’dan 1997’ye uzanan farklı dönemlerden mezunların ve hatta Lise dışından yüce gönüllü kişilerin de katılımıyla büyüyen bu birlikteliğin kurumsallaşması halinde, kalıcı, köklü ve giderek artan bir destek kaynağı olabileceği inancı oluştu.

 

31 Mayıs 2020 tarihinde görev alan Girişim Komitesi en uygun kurumsallaşma çatısının bir vakıf kurmak olduğuna karar verdi. Mezunlar Derneğinin adında doğal olarak Saint Joseph ifadesi geçtiğinden ve adında Saint Joseph ifadesi geçen başka bir vakıf bulunduğundan, Liseyle bağ kuran, tarih ve derinlik hissettiren, aynı zamanda geniş açılıma da izin verebilecek ”1870” adı tercih edildi.

 

Şerpa girişimi çerçevesinde katkı yapan herkes vakıf kuruluşuna davet edildi. Bazı kişiler kuruluş aşamasında Kurucu Mütevelli olmayı, bazı kişiler ise kuruluşu takiben Vakıf Üyesi (Mütevelli) olmayı ve/veya Düzenli Bağışçı olarak destek vermeye devam etmeyi tercih ettiler.

İdari süreçlerin tamamlanmasının ardından 2020 yılı sonunda, 1870 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı kuruldu.

Çapa 3

Faaliyet Alanları

1870 Vakfının faaliyet alanları; Eğitim, Kültür, Sağlık başlıklarında toplanan üç ana faaliyet konusundan ve bunları destekleyen Dayanışma, İş Birliği faaliyetleri ile Şerpa Ödülleri'nden oluşmaktadır

bottom of page