top of page

BAĞIŞÇILARIMIZ

Vakıf Mütevellisi / Mütevelli Adayı olmayan ancak Düzenli Bağışçı olarak desteklerini sürdüren Şerpalar her yıl için belirlenen asgari bir bağış tutarını düzenli şekilde Vakfımıza aktarıyorlar.

 

Bu bağışlar öncelikle Saint Joseph Lisesi Eğitim burslarını sürdürmekte kullanılıyor veya imkân verdiği ölçüde (o yıl için toplanan tutara bağlı olarak) Vakfın eğitim, kültür ve sağlık alanlarındaki diğer amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmeye yönlendiriliyor.

Bu düzenli bağışlar dışında Genel Bağış, Şartlı/Özel Bağış, Özel Gün Bağışı, Vasiyet Bağışı veya Hibe Yoluyla Bağış yapan yüce gönüllü kişiler 1870 Vakfı’nın amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmesine destek oluyorlar.

Bu bağışçılarımıza ait kişi/dönem odaklı anma kitaplarına, e-kitaplara, biyografik belgesellere de internet sitemizde yer vereceğiz.

bottom of page