top of page

“İnsan, adı son kez anıldığında ölür”

Bu anonim cümle, kalabalık bir mezun grubunun, mezuniyetlerinden 25 yıl sonra da devam eden toplantılarından birinde ilk defa söylendiğinde ve daha sonra bir ritüele dönüştüğünde, bunun bir Vakfın kıvılcımı olduğunu kimse bilemezdi.

sj_107.jpg

KURULUŞ İDEALİ

Biliyoruz ki nitelik sınırlı bir kaynaktır; insanlığın ortak kullanımındadır ve toplumun zenginleşmesine ve yükselmesine zemindir. Nitelikli insan, dünyanın geleceğini şekillendiren unsurdur. Türkiye’mizin belirli becerileri olan her çocuğuna ve gencine fırsat vererek onları eğitmek, çağdaş dünyanın rekabet ortamında evrensel donanıma sahip, nitelikli bireylere dönüştürmek idealdir. 1870 Vakfı işte bu düşüncelerle öncelikle bu doğrultunun ve idealin kararlı bir destekçisi olabilmek için kuruldu.

VAKFIN AMACI

1870 Vakfı’nın amacı, İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nde eğitim görenlerin ve/veya geçmişte İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nde eğitim görmüş olanların birinci derece yakınları öncelikli olmak üzere, öğrencilerin ve mezunların, eğitim hayatları ve kariyer geliştirme dönemlerinde eğitim-öğretimlerini ve mesleki nitelik geliştirmelerini maddi, manevi ve sosyal olarak kolaylaştırmak, bu kişilere yönelik hizmetler vermek, kültürel faaliyetlerde bulunmak, sağlık konusunda destekler geliştirmektir.

img194.jpg

FAALİYET ALANLARI

1870 Vakfının faaliyet alanları; Eğitim, Kültür, Sağlık başlıklarında toplanan üç ana faaliyet konusundan ve bunları destekleyen Dayanışma, İş Birliği faaliyetleri ile Şerpa Ödülleri'nden oluşmaktadır.

Sınıfta
eğitimdisi.png
EĞİTİM

Türkiye’de ileri eğitim – öğretim sistemlerinin uygulanması, öğretmen niteliklerinin arttırılması, Türk toplumuna ve insanlığa yararlı kişilerin yetişmesi için fırsat eşitliğine katkıda bulunmak, başarılı öğretmen ile mali olanağı sınırlı öğrencilere her türlü destek ve yardımı sağlamak,

Müzik notaları ve gitar
kültürdisi.png
KÜLTÜR

Arkadaşlarımızın, bağışçılarımızın ve öğretmenlerimizin adlarını yaşatacak dijital ve/veya fiziki “Anılar Müzesi” kurmak, güncellemek, geliştirmek, bu kişilerin biyografik anma kitap,

e-kitaplarını yayınlamak,

aşılama
sağlıkdisi.png
SAĞLIK

Vakıf amaçları doğrultusunda, vakıf mensupları, çalışanları, bağışçıları, burs yararlananları, öğretmenler ve bunların aileleri için yaşam kalitesini arttırıcı, kolaylaştırıcı sağlık bilgilendirmesi ve hizmetleri geliştirmek,

bottom of page